Vi fortsätter att prata vidare med att mäta, vad kan vi mäta. Vilka verktyg kan vi använda oss av. Barnen har provat på med måttband, tumstock, byggklossar, duplo och magnetstavar.

Hur många barn fick plats på såhär många klossar, hur många klossar behöver vi för att alla ska få plats?

 Vi spann vidare på med duplo och började att prata om mönster och följa en ritning.