Då har vi dragit igång med vårt nya tema om CASTOR. Nu ska vi besöka boken när han syr.

Vi har pratat om vad bäver heter på engelska, italienska och danska.

Vi tar fram och känner och pratar om olika sorters tyg, något är prickigt, något är rutigt, blommigt osv.

Vi testar på att mäta, vi mäter tyget. En kompis sa att vi kunde mäta barnen.

Vi frågade om vi kunde mäta något annat? Vi kunde mäta fönstret sa en kompis, det var bara fröken som fick ställa sig i förnsterkarmen och mäta. Räckte måttbandet ? nej det gjorde det inte.

Finns det andra mätverktyg som man kan anvädna sig av ?

Någon nämnde tumstock.

Vi ska ta reda vilket som är längst tumstock eller måttband.