Vi har börjat tema hälsoveckor.

Vi börjar att prata om kroppen och hur den ser ut. Vad finns innanför huden ?

Vi hade med en fot i skelett där barnen fick känna på.

Vad händer om man inte äter mat, då orkar inte kroppen och ett barn sa att vi får energi av maten. 

Vi har pratat om att hjärtat finns i kroppen och att det heter heart på engelska.