Andra vänskapsveckan innehöll massor av olika aktiviteter så som.

Denna veckan har vi även testat ett experiment, vi hade mjölk, karamellfärg, diskmedel och en topps. Här fick barnen uppleva att när man tillsätter topps med diskmedel så skingras karamellfärgen och sedan bildas det ett kamouflagemönster. Spännande!

Gemensam lek, där lekte vi björnen sover. Alla fick förfrågan att vara björn och nästan alla vill, här tvingar vi ingen.


Sen har vi haft två olika samarbetsövningar, den första hade vi i skogen. Barnen blev då indelade i tre grupper. Varje grupp skulle samla ihop naturmaterial som de sedan skulle skapa en gubbe med. När gubbarna var klara fick barnen i varje grupp bestämma tillsammans vad deras gubbe skulle heta. Sedan gick vi runt och tittade och lyssnade på varje grupps skapelse.

Den andra samarbetsövningen var tunnelboll, en klurig med rolig lek och samarbetsövning